MAALAUKSIA MITTAUSPISTEILTÄ 2018

Taiteellisen työskentelyni lähtökohdat ovat viime vuosina liittyneet
Struven kolmiomittausketjun (1816-1855) pohjoisille mittauspisteille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm von Struven mukaan nimetyn ketjun mittaustöitä rahoitti Venäjän keisarikunta.
Ketjun tieteellisenä tavoitteena oli määrittää Maan koko ja muoto entistä tarkemmin.

Syventymiseni aiheeseen liittyy yleiseen kiinnostukseeni historiaa, karttoja ja kulkemista kohtaan.
Struven ketju oli aikansa suurhanke, jolla oli tieteellisten tavoitteiden lisäksi rahoittajalleen myös sotilaallista ja geopoliittista merkitystä. Tieteellä on tapana laittaa luontoa järjestykseen mittaamalla ja vertaamalla.
Järjestys auttaa hahmottamaan maailmaa ja jäsentämään todellisuutta,
mutta mitattu tieto on aina myös vallankäytön väline.

Työskentelyni kietoutuu romanttiseen maisemamaalarin katseeseen ja paikan kokemiseen.
Pohdin myös aikaa käsitteenä ja kerrostumina
sekä kaikenlaisen mittaamisen suhdetta käsitykseemme maailmassa olemisesta ja merkityksellisestä elämästä.

Mittaa se, mikä on mitattavissa. Tee mitattavaksi se, mitä ei voi mitata.
Galileo Galilei (1564-1642)